Zápasy dne

28. září 2020

   
  1.tř 2.tř 3.tř Tot
Tampa Bay 1 1 0     2
Dallas 0 0 0     0
12:23 TBL PP Point (Kucherov, Hedman) 1:0
27:01 TBL EV Coleman (Paquette, Maroon) 2:0